(095) 286 80 80
(096) 286 80 80

Договір оферти

Цей Договір є публічним договором – Договоромпублічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу Українийого умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа,юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з данимДоговором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплатитовару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між ТОВ «НТК Україна(інтернет-магазин «Avtoasia.com.ua») (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якоююридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачемпослуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (надалі –«Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажудистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносиниПродавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів»№ 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлінепродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України№ 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, єеквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавстваУкраїни має належну юридичну силу.

1. Загальніположення

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно дост. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умовиорганізації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто черезінтернет-магазин.


1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного КодексуУкраїни повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобтопублічної оферти інтернет-магазину є факт натисканням на посилання"Оформити замовлення", або Купити на умовах цієї угоди.


1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстраціїПокупця на сайті інтернет-магазину.


1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, щоцілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщоПокупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних зметою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведеннявзаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йомуповідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені ЗакономУкраїни «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг правПокупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Прозахист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.


2. Терміни тавизначення


2.1. «Інтернет – магазин» -сайт Продавця («Avtoasia.com.ua»),створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу напідставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару нафотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливістьбезпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажутовару.


2.2. "Товар" - перелік найменуваньасортименту, представлений в інтернет-магазині.


2.3. "Персональні дані" – будь-якаінформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи доособи, яка визначається.


2.4. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робитьнеможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільовогопризначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усуненняпроявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хочаб однією з нижченаведених ознак:


а) він взагалі не може бути усунутий;


б) його усунення потребує понад чотирнадцятькалендарних днів;


в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбаченодоговором.


3. Предмет договору


3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати увласність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товарна умовах Цього договору.


3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж вінтернет-магазині, в тому числі:


а) добровільний вибір Покупцем товарів вінтернет-магазині по категоріям;


б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайтів інтернет-магазині;


в) оплата Покупцем замовлення, оформленого вінтернет-магазині;


г) виконання і передача замовлення Покупцеві увласність на умовах Цього договору.


4. Порядокоформлення замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн вінтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами,вказаними в інтернет-магазині.


5. Вартість іпорядок оплати товару


5.1. Повна вартість товару вказується на сторінкахінтернет-магазину Продавця.


5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися взалежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вжеприйняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплатуТовару (послуг).


5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочихднів (в розмірі 100% передплати) за допомогою банківського переказу грошей напоточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогоюІнтернет-банкінгу.


6. Доставказамовлення


6.1. Відвантаження товару Покупцю відбувається післянадходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.


6.2. Доставка і повернення товару виконується силамиПродавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця. Загальнийстрок доставки не може перевищувати 10 днів.


6.3. Вартість доставки в Інтернет – магазині невказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії(перевізника).


6.4. При замовленні оптових партій, терміни і методидоставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.


6.5. Продавець не несе відповідальності за терміндоставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).


6.6. Оплата вартості доставки здійснюється ПокупцемКомпанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставкивизначається Компанією-перевізником.


7. Поверненнятовару належної якості


7.1. Покупець має право обміняти Товар належної якостіна аналогічний у продавця в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнивйого за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин неможе бути ним використаний за призначенням за наступними умовами:


А) товар для обміну Продавцю надано протягом не більшечотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, окрім товарів під замовлення, таелектротоварів;


Б) товар може бути замінений якщо він жодного разу небув в експлуатації, не містить сліди використання і якщо збережено йоготоварний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушеноцілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього;


В) товар не містить подряпин, сколів, потертості,повністю справний;


Г) збережена повна комплектність проданого товару;


Ґ) товар може бути замінений при пред’явленні Покупцемрозрахункового документа, виданого Покупцю разом з проданим Товаром.


7.1.1. Вимоги п.7.1. не поширюються на товари, які увідповідності до Додатку №3 до Постанови Кабінету Мінстрів України від 19.03.94№172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист правспоживачів», віднесені до Переліку товарів, належної якості, що не підлягаютьобміну (поверненню)


7.2. У разі, якщо Товар не відповідає умовамвизначеним пп. А) – Ґ) п. 7.1., Продавець має право відмовити в обміні Товару.


7.3. Транспортні витрати на доставку Товару при обмініза п. 7.1. покладаються на Покупця.


7.4. При обміні товару його гарантійний строкобчислюється заново від дня обміну.


7.5. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає упродажу, Покупець має право або придбати будь-які інші товари з наявногоасортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір таодержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмінтовару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.


8. Права таобов'язки сторін


8.1. Покупець зобов'язаний:


а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщенана сайті Продавця;


б) самостійно оформити замовлення на сайті;


в) своєчасно оплатити та отримати замовлення уПеревізника на умовах цього договору;


г) при отриманні товару у перевізника впевнитися уйого цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадкувиявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, якийразом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.


8.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазинудотримання умов цього договору.


8.3. Інтернет - магазин зобов'язаний:


а) дотримувати умов цього договору;


б) передати Покупцю товар у відповідності з обранимзразком, розміщеним в інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовамицього договору;


в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не можевиступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли уПокупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.


8.4. Інтернет - магазин має право:


а) в односторонньому порядку призупинити надання послугза цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.


9. Порядок прийомутовару Покупцем


9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, відкур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісністьупаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належномузовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті йогокомплектності.


9.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованихв п.9.1. Договору недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його ускладеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем таспівробітником перевізника або Продавця. Протягом 1 (одного) дня з моментупідписання Акту Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представникаПродавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявленінедоліки та домовитися про заміну Т